Veelgestelde vragen

U zoekt meer informatie over de inrichting van een publiek toegankelijke laadplaats?

Het Programme Office bundelde een aantal vragen die het tijdens het eerste werkingsjaar van verschillende geïnteresseerden ontving in volgend document:FAQ over de plaatsing van laadpalen U vindt er een antwoord op volgende vragen:

Hoe verloopt de opvolging en verspreiding van resultaten van de proeftuin Elektrische Voertuigen?

Het Programme Office staat in voor de integratie van de overkoepelende resultaten van de platformen die een maatschappelijke of beleidsmatige relevantie hebben. Deze resultaten worden op een geglobaliseerde manier verspreid. Doelstelling is om het brede publiek een inzicht te geven in de gezamenlijke voortgang van de proeftuin en status van de uitrol van elektrische mobiliteit in Vlaanderen. Hiertoe verzamelt het Programme Office operationele gegevens bij de platformen. Dit gebeurt in onderling overleg met de platformen en met inachtneming van de nodige confidentialiteitsprincipes. De... lees meer

Kan ik nog deelnemen aan de proeftuin Elektrische Voertuigen?

Neen. De proeftuin heeft gelopen van 2011 tot eind 2014. Meer informatie kan u terugvinden in de jaarverslagen op deze website.

Kan ik subsidies of financiering krijgen vanuit de proeftuin voor mijn project?

Neen, u dient zelf voor de financiering van uw project te zorgen. Dit kan op eigen financiering of u kan steun zoeken via de bestaande subsidiekanalen zoals IWT (www.iwt.be). Wij raden u alleszins aan van contact op te nemen met de lokale actoren die u kunnen ondersteunen bij het zoeken van financiering voor innovatieprojecten zoals de innovatiecentra (http://www.innovatiecentrum.be).
Subscribe to Veelgestelde vragen