Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8

Details
Start date: 
wo, 07/05/2014 - 09:00 tot 14:00
Type event: 
Extern evenement
Location: 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie City Atrium - zaal 1e verdieping Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel
Register before: 
vrijdag, 2 mei 2014
Beschrijving

Aangezien de activiteiten van het Belgisch Platform zich niet uitsluitend meer richten op elektrische mobiliteit maar eveneens op andere alternatieve transportbrandstoffen, wordt het “Belgian Platform on Electric Vehicles” omgedoopt tot het “Belgian Platform on Alternative Transport Fuels”. Deze koerswijziging ligt ook in lijn met de ontwikkelingen op Europees niveau (Clean Power for Transport - richtlijn) en het toekomstig nationaal plan voor alternatieve transportbrandstoffen dat door België aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd.

Het doel van de Belgische Platform evenementen blijft echter ongewijzigd, namelijk zoveel mogelijk stakeholders in België informeren, consulteren en bijeenbrengen zodat ze geregeld een standpunt kunnen innemen over precieze thema’s (laad- en tankinfrastructuur, de rol van de overheid, technologische ontwikkelingen, …) met betrekking tot alternatieve transportbrandstoffen zoals elektriciteit, aardgas (CNG, lng, biogas), waterstof,… .

Tijdens het 8ste Platform komen volgende zaken aan bod:

  • Focus op de voertuigzijde vanuit de invalshoek van de constructeurs/invoerders. Een vertegenwoordiger van FEBIAC focust op de laatste algemene ontwikkelingen op het vlak van elektrische & CNG-voertuigen. Daarna komen vier invoerders/constructeurs (Volkswagen groep, Nissan, Toyota en Renault) hun visie over alternatieve transportbrandstoffen uit de doeken doen.
  • Daarnaast is er ook aandacht voor het pilootproject, dat op dat moment bij de FOD Economie en FOD Mobiliteit & Vervoer aan de gang is (1 april – 28 mei). Tijdens dit pilootproject worden ongeveer 11 elektrische/plug-in hybride en 17 aardgaswagens getest door onze medewerkers voor hun dagelijkse professionele trajecten. Enkele voertuigen kunnen we tijdens de koffiepauze bekijken.
  • Ten slotte wensen we, naast de voertuigen, ook een blik te werpen op enkele belangrijke ontwikkelingen op het vlak van laad-en tankinfrastructuur in ons land. Twee grote spelers (Dats24 en Electrabel) komen hierover hun visie & activiteiten voorstellen.

Het programma wordt afgesloten met een lunch.