Belgian Platform on Electric Vehicles - The government as a launching customer of electric mobility in België

Details
Start date: 
do, 27/09/2012 - 09:00 tot 14:00
Type event: 
Extern evenement
Location: 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, City Atrium, Vooruitgangstraat 50, B-1210 Brussel
Register before: 
dinsdag, 11 september 2012
Beschrijving

Het doel van de Belgische Platform evenementen is om alle stakeholders in België te informeren, te consulteren en ze vooral bijeen te brengen opdat ze geregeld een standpunt kunnen innemen over precieze thema’s (laadinfrastructuur, batterijen, de rol van de overheid,…) met betrekking tot elektrische mobiliteit in België. Dit vijfde Belgische Platform focust zich op de rol van de overheid als launching customer. De overheid kan namelijk een belangrijke voorbeeldrol spelen en kan de significante introductie van elektrische mobiliteit in België stimuleren.
 
Terwijl het Masterplan op politiek niveau wordt bekeken, is de AD Energie gestart met het uitwerken van het actiedomein 9 van het plan, namelijk: "De rol van de (federale) overheid als launching customer". Hiertoe werd een federale werkgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de federale overheidsdiensten (FOD Economie, FOD Mobiliteit, FOD P&O, FOD Binnenlandse Zaken, FOD Justitie, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Budget & beheerscontrole, FOD Sociale Zekerheid, FOD Financiën, FOD Volksgezondheid & Leefmilieu, FOD Wetenschapsbeleid,…) en autonome overheidsbedrijven (NMBS, De Post, Belgacom).

Hieraan wordt een praktijkgerichte studie (draaiboek) gekoppeld. Deze studie zal onder andere een gedetailleerde vlootanalyse doen van het huidige wagenpark van de federale overheid en het potentieel aandeel van elektrische mobiliteit in het wagenpark van de federale overheidsdiensten onderzoeken. De eerste resultaten van deze studie zullen worden voorgesteld tijdens dit Belgische Platform.
 
Na de pauze komen enkele praktijkvoorbeelden in Belgische overheidsorganisaties aan bod. Daarna komen de collega's uit Nederland (Ministerie Economische Zaken) het beleid in Nederland met betrekking tot elektrische mobiliteit uit de doeken doen, met een specifieke focus op de rol van de overheid als launching customer.
 
Daarna is het woord aan u! Welke rol dient de overheid volgens u te spelen?
 
Na het debat is er een lunch voorzien.

Inschrijving
voor 24 september 2012

Sara Jane Deputter
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel
Tel.: 02 277 92 17
Fax: 02 277 55 07
E-mail: externcom@economie.fgov.be