Eindrapport Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

Op het slotvent van de proeftuin op 1 december 2014 hebben de proeftuinpartners de eindresultaten van de proeftuin reeds in detail gepresenteerd. De volledige presentatie van het slotevent kan u trouwens op deze site terugvinden.

Het Programme Office heeft de eerste maanden van 2015 het eindrapport van de proeftuin afgerond. Dit document vormt, samen met alle tussentijdse verslagen van de voorbije jaren, een globaal overzicht van de proeftuin over de 5 platformen heen.

In het document in bijlage kan u meer informatie terugvinden over alle publiek beschikbare informatie.

Final Conference – Flemish Living Lab Electric Vehicles

- 3 years of real-life electric mobility experience -

Do you want to learn more about our real life experiences on electric mobility ? How performant are electric vehicles in real-life conditions ? What are the challenges to get an interoperable charging infrastructure ? What role can electric vehicles play in the changing energy markets ? Which new mobility concepts are fulfilling the wishes of the end users ?

Undefined

Jaarverslag 2013 - Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

Op 1 januari 2014 ging het derde en laatste werkingsjaar van de Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen van start. Het eerste werkingsjaar, 2012, stond vooral in het teken van de aanschaf en de installatie van de infrastructuur in de proeftuin: de voertuigen en dataloggers, de laadinfrastructuur en de benodigde ICT. Ook de testpopulatie werd geselecteerd en geïnstrueerd. In 2013 lag de focus vooral op het verder uittesten van de infrastructuur. Tal van interessante onderzoeks-en innovatieprojecten zijn volop in uitvoering. De vijf proeftuinplatformen EVA, EVTecLab, iMOVE, Olympus en Volt-Air zetten daarnaast ook hun inspanningen verder om elektrisch rijden in het straatbeeld te brengen via verschillende evenementen, presentaties, wetenschappelijke papers, ... Kortom een druk 2013 dat samengevat wordt in ons jaarverslag 2013. Veel leesplezier.

Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

Op 15 juli 2011 keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister van Innovatie, Ingrid Lieten, vijf proeftuinplatformen goed. 

Het open innovatieplatform "Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen" kwam er om de invoering van elektrische voertuigen in Vlaanderen te versnellen. Bedrijven of organisaties testen innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten via een representatieve testpopulatie in een echte leef- en werkomgeving. Het doel is om de innovatie bij te sturen en/of te versnellen en om toekomstige noden te capteren. 

De partners die betrokken zijn bij de Proeftuin zijn heel divers. Zo zijn er bedrijven actief in telecommunicatie, laadinfrastructuur, elektrische voertuigen, mobiliteit, openbaar vervoer, parkeerbeheer, consulting, pechverhelping,... Samen met de onderzoeksinstellingen zoeken zij innovatieve oplossingen om de introductie van elektrische mobiliteit te versnellen. Daarnaast doen er ook heel wat gemeente- en provinciebesturen mee. 

Al deze organisaties hebben zich gegroepeerd in vijf platformen: EVA, EVTecLab, iMOVE, Olympus en Volt-Air. Zij krijgen via IWT investering- en werkingssubsidies om meer dan 300 elektrische voertuigen en 600 laadpunten in het straatbeeld te brengen. Het Programme Office zal de platformen tijdens de 3-jarige looptijd van de Proeftuin (2011-2014) ondersteunen.

Subscribe to Programme Office Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen RSS