Nieuwsberichten

Eindrapport Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

Op het slotvent van de proeftuin op 1 december 2014 hebben de proeftuinpartners de eindresultaten van de proeftuin reeds in detail gepresenteerd. De volledige presentatie van het slotevent kan u trouwens op deze site terugvinden. Het Programme Office heeft de eerste maanden van 2015 het eindrapport van de proeftuin afgerond. Dit document vormt, samen met alle tussentijdse verslagen van de voorbije jaren, een globaal overzicht van de proeftuin over de 5 platformen heen. In het document in bijlage kan u meer informatie terugvinden over alle publiek beschikbare informatie.

Presentations final conference are available online !

The Flemish Living Lab Electric Vehicles proudly presented it's innovative highlights on electric mobility last week. More than 150 partcipants were present to learn more about the lessons learned from more than 3 years of real-life electric mobility experience.

Tussentijds verslag 2014 - Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

De Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen gaat zijn laatste rechte lijn in ! Eind 2014 zullen 4 van de 5 platformen hun activiteiten binnen de proeftuin afronden, dus hoog tijd voor een tussentijdse update. U kan de activiteiten van het voorjaar 2014, van zowel binnen als buiten de proeftuin, nalezen in het tussentijds verslag. 

Jaarverslag 2013 - Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

Op 1 januari 2014 ging het derde en laatste werkingsjaar van de Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen van start. Het eerste werkingsjaar, 2012, stond vooral in het teken van de aanschaf en de installatie van de infrastructuur in de proeftuin: de voertuigen en dataloggers, de laadinfrastructuur en de benodigde ICT. Ook de testpopulatie werd geselecteerd en geïnstrueerd. In 2013 lag de focus vooral op het verder uittesten van de infrastructuur. Tal van interessante onderzoeks-en innovatieprojecten zijn volop in uitvoering. De vijf proeftuinplatformen EVA, EVTecLab, iMOVE, Olympus en Volt-Air... lees meer

Belfius E-Fleet van start dankzij Olympus

Eerste multimodaal vervoerspakket met elektrische bedrijfswagen in België

Verslag gebruikersgroep iMOVE platform

Op 20 maart 2014 vond de gebruikersgroep van het iMOVE platform plaats. Deze druk bezochte namiddag draaide volledig rond het thema "Elektrische voertuigen, onderdeel van een duurzame bedrijfsvloot?". Tal van sprekers gaven hun visie op dit belangrijke onderwerp. U kan het verslag van de gebruikersgroep terugvinden in bijlage.

Elektrische laadinfrastructuur op carpoolparkings en Park & Rides – oproep tot kandidaatstelling

AWV stelt op verschillende carpoolparkings en P&R ruimte ter beschikking voor de bouw en exploitatie van elektrische laadpalen (via een domeinvergunning). Hiertoe wordt een oproep tot kandidaatstelling georganiseerd. In het kader van het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse overheid (ter uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020) kunnen de vergunninghouders ook rekenen op een subsidie van maximaal 5.000 € per locatie voor de aanleg van de nutsleidingen. Kandidaten kunnen zich uiterlijk tegen 14/07/2014 kenbaar maken.

GO4SEM - Global Opportunities for small/medium enterprises in electro-mobility

MOBI/VUB is coordinator van een nieuwe Europees project dat Europese KMO’s wil helpen een stek te verwerven in wereldwijde supply chains voor electromobiliteit, met de focus op USA, Brazilië, Japan, Zuid-Korea, Indië en China. Het project is gefinancierd door DG Connect en startte op 1/9/2013 met een looptijd van 2 jaar. Meer informatie kan u terugvinden in bijlage en op http://www.go4sem.eu/public

Uschi Buchinger (Olympus platform) krijgt "best paper award" op SMART 2013

De Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen kan met trots melden dat Uschi Buchinger, Sven Lindmark en Olivier Braet de "best paper award" hebben gewonnen op de internationale conferentie "Smart Systems, Devices and Technologies" (SMART 2013) met hun paper “Business Model Scenarios for an Open Service Platform for Multi-Modal Electric Vehicle Sharing”. Hierin worden op basis van ervaringen binnen het Olympus platform nieuwe marktmodellen voor genetwerkte en gedeelde mobiliteit besproken.

EDF Luminus en Blue-mobility gaan resoluut voor de elektrische deelfiets

In aanwezigheid van Ingrid Lieten, Vlaams Minister van Innovatie en Burgemeester Hilde Claes kondigde EDF Luminus op 9 december 2013 zijn partnerschap met Blue-mobility betreffende elektrische deelfietsen "Blue e-bikes" aan. Dit partnerschap kadert in de Vlaamse proeftuin Olympus. Niet alleen is Hasselt de stad met de meeste Blue e-bikes, EDF Luminus is ook historisch sterk verankerd met de regio Hasselt. Het bedrijf stelt 400 mensen tewerk in de Limburgse hoofdstad. Het is dan ook logisch dat dit partnerschap in de stad Hasselt bekend wordt gemaakt. 

Pagina's

Subscribe to Nieuwsberichten