e-Blue-bike: het eerste fietssysteem voor publieke elektrische fietsen

Antwerpen, Leuven, Gent en Hasselt investeren in publieke elektrische fietsen en onderzoeken daarmee welke rol deze kunnen spelen binnen het stedelijk mobiliteitsbeleid. Het onderzoek wordt geleid door het Vlaams Proeftuinplatform voor elektrische voertuigen Olympus.

Hasselt en Gent installeren automatische publieke uitleenstations, Leuven leent de e-bikes uit aan het station en Antwerpen laat het stadspersoneel de e-bikes uittesten. De e-bikes worden beheerd door Blue-bike, het bestaande deelfietssysteem aan de stations. Met de komst van de e- Blue-bike breidt Blue-bike zijn bestaande deelfietssysteem uit met elektrische fietsen. Olympus nodigt burgers uit om de e-bikes te testen in Gent, Leuven en Hasselt. Kandidaten kunnen zich aanmelden via www.ikwilproefrijden.be.

Daarnaast lanceert Olympus vandaag ook de aanbestedingsvraag om het fietslaadstation van de toekomst te laten ontwikkelen. Deze laadstations zullen eveneens ingeschakeld worden binnen Blue- bike. Minister van Innovatie Ingrid Lieten: “We willen de concurrentiepositie van onze bedrijven verstevigen door te focussen op nieuwe producten en nieuwe diensten. We willen als overheid innovatie inzetten om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals het dichtslibben van onze wegen en het fijn stof in de steden aan te pakken. Deelfietsstations sluiten fantastisch aan bij dat opzet. De doelstelling is om de infrastructuur op grote schaal te kunnen uitbouwen en voor iedereen toegankelijk te maken.”
Olympus onderzoekt de mogelijkheden van elektrische voertuigen in de stad. Elektrische fietsen zitten al een tijdje in de lift. Maar in publieke deelfietssystemen zijn deze comfortabele woon-werkfietsen nog opvallend afwezig. Eén van de projecten binnen Olympus is precies het onderzoeken van het potentieel van publieke e-Blue-bikes in een deelsysteem.

De 4 deelnemende steden binnen Olympus (Antwerpen, Leuven, Gent en Hasselt) onderzoeken hoe elektrische deelfietsen geïntegreerd kunnen worden in hun stedelijke mobiliteitsplannen om het aantal auto’s in de binnenstad te verminderen. In samenwerking met het Vlaams instituut voor Mobiliteit, UGent en Transport &Mobility Leuven onderzoeken ze het mobiliteitsgedrag in vier categorieën:

Dienstverplaatsingen door werknemers lokale bedrijven

  1. Woon-werk vanaf het station
  2. Stadsbezoekers vanaf het station en P+R parkings
  3. Lokale verplaatsingen stadsbevolking

Verplaatsingen met een elektrische deelfiets zijn vlugger, gezonder en milieuvriendelijker dan autoverplaatsingen.

Naar een publiek deelfietssysteem voor e-bikes

Het is een technische en functionele uitdaging om een publiek e -Blue-bike deelsysteem met een automatisch fietslaadstation te ontwerpen waar gebruikers op een makkelijke manier een e -Blue-bike kunnen ontlenen én waar de e-bike ook gemakkelijk opgeladen kan worden.

Blue-mobility, het bedrijf achter de Blue-bike deelfietsen, organiseerde in opdracht van de vier Olympus steden een openbare aanbesteding voor dergelijke fietslaadstations en bijpassende e -Blue-bikes. De opdracht werd gegund aan het Vlaamse bedrijf BeCharged en volgens planning worden de laadstations en e-bikes vanaf begin oktober in gebruik genomen. De laadstations en de e -Blue-bikes worden een uitbreiding van het bestaande Blue-bike systeem.

Waar geïnstalleerd?

In totaal installeren de vier steden zeven automatische laadstations en stellen ze 90 e -Blue-bikes ter beschikking. De locaties van de laadstations werden zorgvuldig bestudeerd. Er zullen ook steeds e-bikes ter beschikking zijn bij de fietspunten van volgende treinstations:

Uitleenpunten e-bikes Olympys (*)

Gent

Gent-Zuid (*)
Gerechtsgebouw (einde Veldstraat) (*) Vrijdagmarkt (*)
Station Gent-Sint-Pieters (fietspunt)

Hasselt

Capucienenplein (*) Groenplein (*)
Station Hasselt (fietspunt) (*)

Leuven

Station Leuven (fietspunt)

Antwerpen

Den Bell (fietshaven) (*) (enkel voor stadspersoneel)

Kandidaat testgebruikers gezocht

Om het potentieel te bestuderen, worden alle elektrische fietsen binnen Olympus uitgerust met dataloggers die het gebruik van de fietsen registreren (tijdstip van ontlening, afgelegde kilometers, trajectkeuze…). Bovendien worden de e-bikes in eerste instantie gedeeld met geregistreerde testgebruikers die apart bevraagd zullen worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM).

Streefdoel is om in een eerste fase 100 testgebruikers per stad te hebben, die actief de elektrische deelfietsen gaan gebruiken voor hun verplaatsingen. Op die manier kan de rol en het potentieel van elektrische deelfietsen in een stedelijke context grondig geëvalueerd worden.