Eerste jaarverslag van de Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

Op voorstel van minister van innovatie Ingrid Lieten ging in september 2011 de Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen van start. Tot nu toe werden reeds 862 nieuwe laadpunten voor fietsen, scooters, bestelwagens- en personenwagens geïnstalleerd en honderden testgebruikers konden tijdens een testrit of gedurende een langere periode van enkele weken of maanden ervaring opdoen met elektrisch rijden. Meer dan 300 elektrische voertuigen zijn op dit moment in gebruik. De real life testpopulatie zorgt voor waardevolle informatie over het laden en de verplaatsingen met een elektrisch voertuig. Binnen de proeftuin werden al een twintigtal onderzoeks-en innovatieprojecten opgestart. Kortom, een druk jaar met tal van activiteiten om de innovatie en adoptie van elektrische voertuigen in Vlaanderen te versnellen.

U kan alle informatie terugvinden in ons jaarverslag in bijlage. Veel leesplezier !

Indien u bijkomende vragen heeft, neem dan contact op via info@proeftuin-ev.be