Elektrische laadinfrastructuur op carpoolparkings en Park & Rides – oproep tot kandidaatstelling

AWV stelt op verschillende carpoolparkings en P&R ruimte ter beschikking voor de bouw en exploitatie van elektrische laadpalen (via een domeinvergunning). Hiertoe wordt een oproep tot kandidaatstelling georganiseerd. In het kader van het Vlaams Klimaatfonds van de Vlaamse overheid (ter uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020) kunnen de vergunninghouders ook rekenen op een subsidie van maximaal 5.000 € per locatie voor de aanleg van de nutsleidingen. Kandidaten kunnen zich uiterlijk tegen 14/07/2014 kenbaar maken. Meer informatie : Klik hier (link naar www.wegenenverkeer.be/laadpalen ).