Hoe verloopt de opvolging en verspreiding van resultaten van de proeftuin Elektrische Voertuigen?

Het Programme Office staat in voor de integratie van de overkoepelende resultaten van de platformen die een maatschappelijke of beleidsmatige relevantie hebben. Deze resultaten worden op een geglobaliseerde manier verspreid. Doelstelling is om het brede publiek een inzicht te geven in de gezamenlijke voortgang van de proeftuin en status van de uitrol van elektrische mobiliteit in Vlaanderen. Hiertoe verzamelt het Programme Office operationele gegevens bij de platformen. Dit gebeurt in onderling overleg met de platformen en met inachtneming van de nodige confidentialiteitsprincipes. De gedetailleerde rapportering die te maken heeft met de contractuele uitvoering van de platformen gebeurt rechtstreeks aan het IWT. Onder de rubriek Informatie - Documenten kan u o.a. de jaarverslagen van de Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen terugvinden.