Jaarverslag 2013 - Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

Op 1 januari 2014 ging het derde en laatste werkingsjaar van de Vlaamse proeftuin elektrische voertuigen van start. Het eerste werkingsjaar, 2012, stond vooral in het teken van de aanschaf en de installatie van de infrastructuur in de proeftuin: de voertuigen en dataloggers, de laadinfrastructuur en de benodigde ICT. Ook de testpopulatie werd geselecteerd en geïnstrueerd. In 2013 lag de focus vooral op het verder uittesten van de infrastructuur. Tal van interessante onderzoeks-en innovatieprojecten zijn volop in uitvoering en worden in het jaarverslag verder toegelicht. De vijf proeftuinplatformen EVA, EVTecLab, iMOVE, Olympus en Volt-Air zetten ook hun inspanningen verder om elektrisch rijden in het straatbeeld te brengen via verschillende evenementen. Ook op internationale congressen en seminaries stond de proeftuin in de kijker. Buitenlandse proeftuinen en projecten kijken immers met belangstelling naar wat er in Vlaanderen gebeurt en er wordt volop kennis en ervaring uitgewisseld met initiatieven in de buurlanden. Het Programme Office heeft eind 2013 een benchmarkoefening opgestart om de opzet en werking van “proeftuinen” als beleidsinstrument internationaal te vergelijken. Bovendien heeft elektrische mobiliteit een belangrijk industrieel potentieel voor een regio als Vlaanderen. We denken dan niet enkel aan de automotive sector maar ook aan de andere schakels uit o.a. de energie, mobiliteit en ICT sector, in de volledige waardeketen van elektrische mobiliteit . In 2014 zal de economische impact van elektrische mobiliteit op een regio als Vlaanderen verder onderzocht worden. Kortom, een druk en boeiend 2013 om op terug te kijken in ons jaarverslag 2013. Veel leesplezier.