Kan ik nog deelnemen aan de proeftuin Elektrische Voertuigen?

Neen. De proeftuin heeft gelopen van 2011 tot eind 2014. Meer informatie kan u terugvinden in de jaarverslagen op deze website.

 

De Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen is opgebouwd uit 5 verschillende platformen. Deze platformen zullen elk hun eigen open ‘real-life’ testinfrastructuur opstellen, waarin innovatieve producten en diensten rond elektrische mobiliteit kunnen uitgetest worden door een testpopulatie in hun dagdagelijkse woon- of werkomgeving. Deze open testinfrastructuur binnen de proeftuin is als het ware een ‘voedingsbodem’ voor het opzetten van tal van nieuwe onderzoeksprojecten rond elektrische mobiliteit. 

Indien u als testgebruiker een elektrisch voertuig wil gebruiken (als particulier of als bedrijf) stuur dan een email naar info@proeftuin-ev.be en het Programme Office zal voor u nagaan of er nog mogelijkheden zijn binnen een van de 5 platformen. 

Indien u een onderzoeksproject wil uitvoeren binnen de proeftuin, kan u die aanvragen via volgende procedure : om de instroom van ideeën enigszins te stroomlijnen is er een projectaanvraag template opgesteld waarin u een aantal vragen dient te beantwoorden, zodat elke platform kan beoordelen of uw projectidee effectief haalbaar is om op hun platform uit te voeren. Hierbij zal elk platform een aantal criteria in overweging nemen zoals bijvoorbeeld :

  • Projectidee moet passen binnen de focus en de doelstellingen van het platform in kwestie
  • Geen belangenvermenging met de bestaande industriële partners van het platform
  • Potentieel hebben om een toegevoegde waarde te zijn (valorisatie) voor het platform en de Vlaamse regio
  • Praktische haalbaarheid tot inpassing van het project in het platform

De ingevulde projectaanvraag template zal door het Programme Office aan de door u aangegeven platformen bezorgd worden. Elk platform zal een interne procedure volgen om alle projectaanvragen te beoordelen. Het platform zal u daarna rechtstreeks contacteren bij verdere vragen of om terugkoppeling te geven over de haalbaarheid om uw project te koppelen aan het platform.