Oproep voor sociale innovatieprojecten 2013

De Vlaamse overheid lanceert in januari 2013 de open oproep voor sociale innovatieprojecten.

Als opvolging van twee eerdere evenementen rond sociale innovatie ambieert deze oproep om sociaal innovatieve ideeën te genereren en verscheidene sociaal innovatieve ideeën te laten verrijken en uit te werken.

Enerzijds wordt de mogelijkheid geboden om zelf een eigen idee in te dienen (open categorie) en anderzijds worden twee thema’s als inhoudelijke focus naar voor geschoven, met name (i) verstedelijking en (ii) sociale inclusie.

Interessant is dat in de open categorie o.m. "innovatie suggesties voor mobiliteitsproblemen" naar voren worden geschoven als projectonderwerp. Meer info op de website, zie link hieronder.

Een projectvoorstel indienen kan tot 1 april 2013 16u00 via het aangeboden webformulier