Tussentijds verslag 2013 - Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

In het jaarverslag over de periode 2011-2012 kon u meer lezen over de opstart van de proeftuin en de manier waarop de open testinfrastructuur werd opgezet. U kon ook informatie vinden over de manier waarop de proeftuin georganiseerd is, de testpopulatie, welke bedrijven er deelnemen, … Dit jaarverslag werd op 14 maart 2013 ook toegelicht door het Programme Office in de Commissie voor Economie, Economisch overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie.

Ondertussen zijn we weer heel wat maanden verder en in juli 2013 werd de drempel van 1.000.000 elektrisch gereden en gemonitorde voertuigkilometers in de proeftuin overschreden. De data en andere praktijkervaringen worden o.a. gebruikt voor de uitvoering van een dertigtal onderzoeks- en innovatieprojecten. De belangrijkste evoluties in de proeftuin in de eerste helft van 2013 kan u nalezen in ons tussentijds verslag. Veel leesplezier !