Tussentijds verslag 2014 - Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen

De Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen gaat zijn laatste rechte lijn in ! Eind 2014 zullen 4 van de 5 platformen hun activiteiten binnen de proeftuin afronden, dus hoog tijd voor een tussentijdse update. U kan de activiteiten van het voorjaar 2014, van zowel binnen als buiten de proeftuin, nalezen in het tussentijds verslag

Eind 2014 mag u echter nog veel meer informatie uit de proeftuin verwachten. Het Programme Office zal dit najaar het finale eindrapport van de proeftuin opstellen met daarin o.a. een overzicht van de innovatieve producten en diensten die in het kader van de proeftuin door een real-life testpopulatie getest zijn. Een zeer uitgebreide testpopulatie heeft kunnen "proeven" van elektrische mobiliteit en de bedrijven hebben waardevolle kennis opgebouwd om met hun innovatieve producten en diensten een plaats in deze nieuwe economische waardeketen te verzekeren. Maar de proeftuin heeft naast het versnellen van het innovatieproces bij de deelnemende bedrijven ook tal van praktische inzichten opgeleverd die waardevol zijn voor het flankerend beleid. Het eindrapport zal dan ook beleidsaanbevelingen formuleren die de introductie van elektrische mobiliteit in Vlaanderen verder kunnen ondersteunen. Want het einde van de proeftuin is zeker geen eindpunt voor elektrische mobiliteit in Vlaanderen. Integendeel, de opgebouwde ervaringen uit de proeftuin zijn net input voor de verdere activiteiten rond elektrische mobiliteit in Vlaanderen. Net zoals in de ons omringende landen zijn de verwachtingen hoog, zowel op ecologisch als economisch vlak. De Europese richtlijn rond de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen zal elke lidstaat verplichten om op korte termijn actie te nemen door het opstellen van een nationaal beleidskader met doelstellingen, streefcijfers en ondersteunende beleidsmaatregelen. Dit beleidskader moet voldoende zekerheid bieden om particuliere en publiekrechterlijk investeringen aan te trekken in voertuigen op alternatieve brandstoffen en hun bijhorende laadinfrastructuur. Kortom, het echte werk is nog maar pas begonnen en elektrische mobiliteit kan ook voor Vlaanderen een ecologische en economische meerwaarde opleveren. Meer informatie hierover kan u dus in het finale eindrapport van de Vlaamse Proeftuin Elektrische Voertuigen terugvinden dat u eind 2014 mag verwachten.

De publicatie van het finale eindrapport zal nog voorafgegaan worden door een slotevenement op 1 december 2014 te Brussel. Op het slotevenement zullen de 5 platformen en het Programme Office hun belangrijkste resultaten in de kijker zetten. Het geeft u ook de kans om nog rechtstreekse contacten te leggen met de deelnemende bedrijven en onderzoekspartners. Gelieve deze datum reeds in uw agenda te noteren. Meer praktische informatie volgt later.