Vanaf 1 januari 2013 heeft u een pasje nodig om te kunnen laden op een publiek laadeiland in de EVA-proeftuin

 

Vanaf 1/1/2013 wordt zowel de identificatiemodule als de betaalmodule op de EVA laadeilanden geactiveerd.

Dit betekent dat de gebruiker een pasje zal nodig hebben om te kunnen laden. Het pasje heeft twee functies: de gebruiker kan er zich mee identificeren én ermee betalen.

Dit pasje moet worden aangekocht of is verbonden met een abonnementsformule. Via het abonnement zal de gebruiker ook een bepaald bedrag betalen om te laden. Het pasje heeft de vorm van een betaalkaart en wordt uitgegeven door zogenaamde laadserviceproviders.

Waarom identificeren? Met het pasje registreert de laadpaal wie u bent. Dat heeft tal van voordelen: zo zal de laadinfrastructuur enkel stroom leveren aan klanten die ook in het systeem gekend zijn (bij uitgifte van het pasje registreren we uw gegevens in een databank). Dit vermindert het risico op oneigenlijk gebruik van de laadpalen of op vandalisme.

De identificatie vormt ook een belangrijk onderdeel van de proeftuin. Door de identificatie worden de gegevens over het laadgedrag opgeslagen en ze worden naderhand gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek: we weten dan bijvoorbeeld hoeveel unieke gebruikers een bepaald laadeiland gebruiken. Op die manier kan het aanbod aan laadeilanden op publiek toegankelijke plaatsen in Vlaanderen verder geoptimaliseerd worden.

Waarom betalen? Het is de bedoeling dat op termijn verschillende betaalmiddelen worden aangeboden. Zo zal men prepaid (met een voorafbetaalde kaart) of postpaid (met een factuur achteraf) kunnen betalen. Omdat de bijdrage beperkt blijft en de kostprijs van facturatiesystemen vrij hoog is zal bijvoorbeeld voor de e-bike (e-fietsen en e-scooters) enkel gewerkt worden met een pre-paid pasje.

De betaling zal kunnen gebeuren met hetzelfde pasje dat u gebruikt om zich te identificeren. Daarnaast zullen er in de proeftuin ook testen gebeuren met betalingen per SMS. SMS-betalingen werden reeds eerder bij parkeerautomaten of op de bus en tram ingevoerd. Het bedrag dat u betaalt, via het pasje of via de SMS, is een vergoeding voor het beheer van de laadinfrastructuur. De serviceprovider heeft ook een helpdesk waar u terecht kan met uw vragen.

Hoeveel moet ik betalen? Het bedrag hangt af van de formule waarvoor u opteert. Het is de bedoeling dat er in Vlaanderen een open model komt waarbij verschillende serviceproviders hun diensten kunnen aanbieden. U zal dan als klant kunnen kiezen bij welke firma u een abonnement neemt. Ook de tarieven kunnen verschillen tussen de verschillende aanbieders. Blue Corner maakt momenteel afspraken met andere Service providers in Vlaanderen maar ook met service providers in het buitenland. Binnen de proeftuin werd een werkgroep opgericht die bestudeert op welke manier dit systeem kan werken: indien u een pasje hebt van een andere serviceprovider zal u in de toekomst ook toegang verkrijgen op de EVA-laadeilanden, uw gegevens worden dan achter de schermen uitgewisseld tussen de verschillende serviceproviders. Zo zal u ook met een pasje dat u hier koopt kunnen laden in het buitenland. De systemen en afspraken die daarvoor nodig zijn kennen we ook uit de GSM-wereld. Voor een GSM kan u ook kiezen voor een bepaalde provider maar u kan toch makkelijk bellen met iemand die klant is bij een ander netwerk.

De tarieven die gelden bij Blue Corner vindt u hieronder (of ook op de website www.bluecorner.be).

Hoe bestel ik zo’n pasje?  De EVA-laadinfrastructuur kan ontsloten worden met een pasje van de firma Blue Corner. U kan het pasje bestellen via de website www.bluecorner.be of via een mail aan laadkaart@bluecorner.be

U geeft in de email aan voor welk soort abonnement u opteert en u geeft uw facturatiegegevens weer (uw naam of de naam van uw bedrijf, uw adres en voor bedrijven ook het BTW-nummer).

Wat doe ik met dat pasje?  

U parkeert uw voertuig bij een laadeiland en stapt naar de laadpaal. Die bevat een kaartlezer, waar u uw laadpas kan voorhouden. Zolang de laadpas geldig is, zullen de stopcontacten (die nog niet in gebruik zijn) meteen wit oplichten. Indien de laadpas niet langer geldig is, of indien er zich een ander probleem voordoet, dan zal u dit meteen merken door het kortstondig rood oplichten van de stopcontacten.

Wat met mijn privacy?  Uw persoonsgegevens en ook de gegevens over uw laadbeurten worden uitsluitend opgeslagen in de databank van Blue Corner. De gegevens worden enkel op geaggregeerde manier gebruikt voor rapportering en wetenschappelijk onderzoek binnen de proeftuin. De anonimiteit blijft dus gegarandeerd.

Alle informatie omtrent de abonnementsvoorwaarden en de bescherming van uw privacy, kan u terugvinden op www.bluecorner.be.

Hebt u nog vragen?

Voor vragen over de werking van het pasje kan u terecht op het nummer 03 337 38 30.

Bij algemene vragen over de proeftuin, over identificatie en over het systeem van serviceproviders kan u terecht bij het Programme Office van de proeftuin elektrische voertuigen via e mail: info@proeftuin-ev.be) of ook telefonisch op het nummer 014 33 58 66).

 

U kan ook meer lezen over de EVA-proeftuin op www.elektrischevoertuigeninactie.be